Σύστημα Αυτόματης Ιχνηλασιμότητας και Αρχειοθέτησης των πλακιδίων

CRYSTAL

Το σύστημα CRYSTAL του οίκου Dreampath Diagnostics Γαλλίας, διαχειρίζεται πλήρως το αρχείο των πλακιδίων του παθολογοανατομικού αλλά και του κυτταρολογικού εργαστηρίου κάνοντας ευκολότερη την αρχειοθέτηση, την ανεύρεση, την ανάκτηση και την επανατοποθέτηση των πλακιδίων στο αρχείο συγκριτικά με την χρονοβόρα συμβατική χειροκίνητη μέθοδο που χρησιμοποιείται έως τώρα.

Το σύστημα αποτελείται από:

 • Το Crystal Scanner, το οποίο σαρώνει τα πλακίδια, που φέρουν τυπωμένο barcode και είναι τοποθετημένα σε ειδικό συρτάρι 240 θέσεων.
 • Τα ειδικά συρτάρια 240 θέσεων για την αρχειοθέτηση των πλακιδίων.
 • Τον κεντρικό υπολογιστή, που φέρει το ειδικό λογισμικό για τη διαχείριση και αποθήκευση των πλακιδίων.
 • Την φορητή συσκευή-υπολογιστή (PDA) για την εύκολη ανάκτηση και επανατοποθέτηση ενός πλακιδίου από και προς το αρχείο, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση από το εργαστήριο.

Σύστημα Αυτόματης Ιχνηλασιμότητας και Αρχειοθέτησης των μπλοκ παραφίνης


FINA

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα αυτόματης ιχνηλασιμότητας και αρχειοθέτησης των μπλοκ παραφίνης, το οποίο εξασφαλίζει τη πλήρη προστασία του δείγματος του ασθενή και μειώνει σημαντικά τις ώρες απασχόλησης του προσωπικού με την αρχειοθέτηση. Τα δείγματα διατηρούνται πλήρως ασφαλισμένα και είναι πάντα διαθέσιμα για περαιτέρω διαγνωστική και κλινική έρευνα.

Το σύστημα αποτελείται από:

 • Το Fina Scanner, το οποίο σαρώνει τις κασέτες, που φέρουν τυπωμένο barcode και είναι τοποθετημένες σε ειδικό συρτάρι 240 θέσεων.
 • Τα ειδικά συρτάρια 240 θέσεων για την αρχειοθέτηση των μπλοκ παραφίνης.
 • Τον κεντρικό υπολογιστή, που φέρει το ειδικό λογισμικό για τη διαχείριση και αποθήκευση των μπλοκ.
 • Την φορητή συσκευή-υπολογιστή (PDA) για την εύκολη ανάκτηση και επανατοποθέτηση ενός μπλοκ από και προς το αρχείο, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση από το εργαστήριο.

Σύστημα ιχνηλασιμότητας προ/μετα- επεξεργασίας

HYDRA

Με το HYDRA εκμηδενίζονται τα κενά ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας, καθώς εξασφαλίζει τη πλήρη ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων των ασθενών πριν και μετά την επεξεργασία στην ιστοκινέτα μέχρι την τελική αρχειοθέτηση.

 • UNIVERSAL

Συμβατό με τα καλάθια ΟΛΩΝ των ιστοκινετών του εμπορίου.

 • Γρήγορη Σάρωση

Λιγότερο από 30” /καλάθι

 • Πλήρης Συνδεσιμότητα

Εύκολη σύνδεση με το LIS του εργαστηρίου καθώς και με το Σύστημα FINA για την πλήρη ιχνηλασιμότητα του δείγματος μέχρι την αρχειοθέτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Download: Dreampath Crystal-Fina-Hydra Brochure

Επικοινωνήστε μαζί μας

210-9214177, 210-9214806, 210-9247981
info@de-di.gr
210-9247415

Κατεβάστε έντυπο​

Epredia AP Solutions Catalogue
Bio-Optica
Thermo Scientific IHC