Οδηγίες ESP – Ε.Ε.Π.Α για την διαχείριση της φορμόλης

Με την αλλαγή ταξινόμησης της φορμόλης ως δυνητικό καρκινογόνο από την κατηγορία 2/3 στην κατηγορία 1B/2, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να απαγορεύσει τη χρήση της φορμόλης το 2016. Η ESP και η Ελληνική  Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, με το ακόλουθο έγγραφο, προτείνουν λύσεις στα χειρουργεία, στα ενδοσκοπικά και παθολογοανατομικά εργαστήρια  (προγεμισμένα δοχεία και σφράγιση των παρασκευασμάτων των χειρουργείων υπό κενό σε κλειστό σύστημα σφράγισης), για τη μείωση της έκθεσης του προσωπικού στις τοξικές αναθυμιάσεις. Τέλος, με το έγγραφό αυτό επισημοποιεί τη θέση της για τη μη δυνατή κατάργηση της φορμόλης από την ιστολογική επεξεργασία, ενημερώνοντας τα αρμόδια υπουργεία.