Νέα κατηγοριοποίηση της φορμόλης

Η φορμόλη πλέον έχει κατηγοριοποιηθεί ως Καρκινογόνο τύπου 1Β. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα όλα τα Παθολογοανατομικά εργαστήρια και τα χειρουργεία οφείλουν να πάρουν αυξημένα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού τους στους τοξικούς ατμούς του συγκεκριμένου διαλύτη.

Ενημερωτικά έγγραφα: