Επιστημονικά Papers για την έκθεση προσωπικού στη φορμόλη

Από την στιγμή που έλαβε χώρα η νέα κατηγοριοποίηση της φορμόλης σε Καρκινογόνο τύπου 1Β, έχουν δημοσιευτεί αρκετά επιστημονικά paper στα οποία μελετάται η έκθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις τοξικές της αναθυμιάσεις σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις που έχει η έκθεση αυτή στην υγεία των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό είναι το paper που ακολουθεί αναφορικά με την έκθεση του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου  “Città della Salute e della Scienza” του Τορίνο στην Ιταλία.

Επίσης στην Πορτογαλία έγινε έρευνα η οποία και μετέπειτα δημοσιεύθηκε, στην οποία μελετάται η έκθεση σε φορμαλδεϋδη δύο διαφορετικών ομάδων εργαζομένων, αυτών που απασχολούνται στην Βιομηχανία και αυτών που εργάζονται στα Παθολογοανατομικά εργαστήρια της χώρας. Η έρευνα καταλήγει στο ότι η μακροχρόνια καθημερινή έκθεση των εργαζομένων στους ατμούς της φορμαλδεϋδης αυξάνει το κίνδυνο για βλάβη στην υγεία τους και συνιστά την λήψη μέτρων προστασίας.

Τίτλος paper: Genotoxic effects in occupational exposure to formaldehyde: A study in anatomy and pathology laboratories and formaldehyde-resins production