Εγκαταστάσεις συστημάτων καθαρισμού του αέρα

Οι ιατροί και οι εργαζόμενοι στα παθολογοανατομικά εργαστήρια και όχι μόνο εκτίθενται συνεχώς κατά την εργασία τους σε υψηλές συγκεντρώσεις Φορμόλης καθώς και Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOCs), χημικά ιδιαίτερα τοξικά και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

H χρήση συστημάτων καθαρισμού του αέρα, NCCO, είναι πλέον επιβεβλημένη. Τα συστήματα  καθαρισμού του αέρα από τις πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs) του οίκου RHT Limited, βασίζονται στην τεχνολογία της Νάνο-Περιοριστικής Καταλυτικής Οξείδωσης (Nano-Confined Catalytic Oxidation, NCCO). Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην συνεχή απορρόφηση των επιβλαβών μορίων και στη χρήση ενεργού οξυγόνου για την μετατροπή τους σε μόρια νερού και διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται συνεχώς οι επιβλαβείς πτητικές ουσίες (όπως φορμόλη, ξυλόλη, αλκοόλη, ακετόνη, οξεικό οξύ κ.λ.π.).

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις εγκαταστάσεις στα παρακάτω Νοσοκομεία:

Για να κατεβάσετε κατάλογο με τις εγκαταστάσεις των NCCO συστημάτων πατήστε ΕΔΩ