Ανακαίνιση Χώρου και Εγκατάσταση Σύγχρονου Εξοπλισμού στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”