Ανακαίνιση Χώρου και Εγκατάσταση Σύγχρονου Εξοπλισμού στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Α.Ν.Θ ”ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”